De Kruisweg – Kunstwandeling in Camminghaburen

In de Stille Week (10 t/m 18 april 2022) is de Kruisweg, verbeeld door 15 kunstenaars, te zien in de tuinen van Camminghaburen. Zo gaan we samen op weg naar Pasen!

De Kruisweg, een beeldvertelling over de laatste uren van het leven van Jezus, bestaat uit 14 staties, vaak aangevuld met een 15e statie: de Opstanding (statie komt van het Latijnse woord statio: ‘ik sta’ en duidt op een plek waar stil werd gestaan)

De staties zijn gemaakt op houten panelen, door de kunstenaars naar eigen inzicht en met diverse materialen uitgevoerd. Mooi om alleen, samen of in een groep het verhaal op je in te laten werken.

Aan de buitenmuur van de Schakel, Havingastate 7, is een informatiebord geplaatst. Hier kunt u gratis een routebeschrijving afhalen. Zie voor alle info ook www.kerkincamminghaburen.nl

Wandel mee en laat je raken!