Activiteitein Grote Kerk

Bredeplaats 4
 
11:00-17:00    ‘Passie’ - expositie door Hilde Hoving
Vanuit haar theologische achtergrond laat theologie en kunstenares Hilde Hoving in haar schilderijen verschillende interpretaties zien van de nieuwtestamentische passieverhalen, waarbinnen eveneens aandacht is voor het Joodse Pesach. Om 14:00, 15:00 en 16:00 een rondleiding door de kunstenares zelf.
 
11:00-17:00    De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld
In 2018 hoopt Leeuwarden de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld te kunnen presenteren. Er zijn al ruim 2000 dekens gemaakt. Maar veel belangrijker dan de aantallen: er ontstaan veel nieuwe verbindingen tussen mensen. Haak ook aan, en werk mee aan een speciale ‘The Passion’-deken.
 
18:30-19:30    Witte Donderdagviering
Wil je vooraf aan The Passion meemaken hoe de kerk nog altijd het Laatste Avondmaal van Jezus viert? Welkom aan tafel!
 
20:30-22:00    The Passion - live op een groot scherm in de kerk
 
22:00-24:00    Ruimte voor stilte, muziek, gesprek