Adelaar / 
Regenboog

De Fennen 348
8918 CR Leeuwarden

I: goutum.protestantsekerk.net

kerkstroming: PKN

Adventkerk
Dokkumertrekweg 41
8918 AA Leeuwarden

I: www.adventkerkleeuwarden.nl

kerkstroming: Zevende Dags Adventisten

Agneskerk
Buorren 23
9084 BB Goutum

I: www.goutum.protestantsekerk.net

kerkstroming: Protestants

Ark of covenant church
Bleeklaan 119
8921HA Leeuwarden

I: www.arkofcovenanrchurch.org


Kerkstroming: Ark of covenant church

Bethelkerk
Huizumerlaan 102
8934 BK Leeuwarden

I: www.kerk.nl

kerkstroming: Christelijk Gereformeerd

St. Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 20
8911 JT Leeuwarden
I:
www.sintvitusparochie.nl

kerkstroming: Rooms-Katholiek

Chief Corner Stone Sanctuary (CCSS)
Oostergrachtswal 123
8921 AC Leeuwarden

I: www.stichtingccss.nl

kerkstroming: Evangelisch

St. Dominicuskerk
Harlingerstraatweg 26
8913 CE Leeuwarden
I:
www.sintvitusparochie.nl

kerkstroming: Rooms-Katholiek

De Christen-
gemeenschap
Droevendal 9
8911 KK Leeuwarden

I: www.leeuwarden.christengemeenschap.nl

kerkstroming:

Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18
8911 CD Leeuwarden

I: www.dgleeuwarden.org

kerkstroming: Doopsgezind

Evangelische Gemeente De Deur
Zwemmerstraat 10
8936 AA Leeuwarden

I: www.dedeurleeuwarden.nl

kerkstroming: Evangelisch

De Fontein
Goudenregenstraat 77
8922 CP Leeuwarden

I: www.defontein058.nl

kerkstroming: PKN

Gereformeerde Gemeente
Achter de Hoven 2c
8933 AJ Leeuwarden
I:
internetadres

kerkstroming: Gereformeerd

Christengemeente Goede Haven
Jentsjemar 3
8939 CL Leeuwarden

I: www.goedehaven.nl

kerkstroming: Christengemeente

De Jacobijner
Jacobijnerkerkhof 95
8911 EP Leeuwarden
I:
www.jacobijner.nl

kerkstroming: PKN

Evangelische Gemeente Jesus Victory Celebration Center
Achter de Tuinen 272
8933 CX Leeuwarden

I: www.gracecommunion.nl

kerkstroming: Evangelische Gemeente

Leger des Heils
Wollegaastdam 1
8918 GT Leeuwarden
I:
www.legerdesheils.nl/korpsleeuwarden

kerkstroming: Leger des Heils

Evangelische Lutherse Gemeente
Nieuwe Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden

I: www.frieselutheranen.nl

kerkstroming: PKN

De Morgenster
Vrijheidsplein 1
8921 JL Leeuwarden

I: www.gkvmorgenster.nl

kerkstroming: Gereformeerd Vrijgemaakt

Opstandingskerk
Achter de Hoven 272
8933 CX Leeuwarden
I:
www.opstandingskerk.nl

kerkstroming: Evangelisch

Parkkerk
Jan van Scorelstraat 76
8932 DD Leeuwarden

I: www.parkkerk.nl

kerkstroming: Baptisten Gemeente

Pelikaankerk
Pelikaanstraat 8
8916 AE Leeuwarden
I:
www.pelikaankerk.nl

kerkstroming: PKN

Elim Leeuwarden
Huizumerlaan 59
8934 ED Leeuwarden
I:
www.elimleeuwarden.nl

kerkstroming: Pinkster

Messiaanse Gemeente Rehoboth
Bleeklaan 119
8921 HA Leeuwarden
I:
www.mg-rehoboth.nl

kerkstroming: Messiaanse Gemeente

Remonstrante Gemeente
Grote Kerkstraat 222
8911 EG Leeuwarden
I:
www.remonstranten.nl

kerkstroming: Remonstrants

CLC
Archipelweg 133
8921 VX Leeuwarden

I: www.clcleeuwarden.nl

kerkstroming: Evangelisch

De Schakel
Havingastate 7
8925 AZ Leeuwarden
I:
www.kerkincamminghaburen.nl

kerkstroming: PKN

Uitzichtgemeente
Archipelweg 222
8924 GS Leeuwarden
I:
www.uitzichtgemeente.nl

kerkstroming: Evangelisch

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BM Leeuwarden
I:
www.veg-leeuwarden.nl

kerkstroming: Evangelisch

Stadskerk de Wijngaard
Mr. P.J. Troelstraweg 147a,
8919 AA Leeuwarden
I:
www.stadskerkdewijngaard.nl

kerkstroming: Vrije Baptisten Gemeente

content image