Hulp gevraagd Stichting Present Leeuwarden

12-10-2020

Zoals vermoedelijk bekend verbindt Present mensen, die willen helpen met mensen die deze hulp nodig hebben. Dit op voorwaarde dat zij geen geld hebben om de hulp zelf te betalen of een netwerk die de hulp ook kan uitvoeren. En op haar beurt is Present weer afhankelijk van de hulp van de kerken/ gemeenten.

In de corona tijd heeft deze hulp op een laag pitje gestaan, maar de hulpaanvragen gingen gewoon door. Begin september zijn wij weer begonnen met de uitvoering van de hulpaanvragen in groepjes van 2 a 3 mensen. Uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM. Om het stuwmeer van hulpaanvragen weg te werken hebben wij helpers/sters nodig.

Ook financieel hebben wij hulp nodig. Onze begroting bedraagt ongeveer € 45.000,-/jaar. Hiervan wordt € 25.000,- gedekt door de gemeente Leeuwarden  (€ 15.000,) woningbouwcorporaties (€ 5.000,- ) en kerken (ca. € 5000,-). Dit laatst genoemde bedrag krijgen wij grotendeels van vier bij u aangesloten kerken; compliment! Wij zouden graag van de andere bij u aangesloten kerken ook € 5000,- krijgen, waardoor de begroting een stabieler karakter krijgt. Op dit moment moeten wij uit fondswerving en bijdragen van bedrijven ongeveer € 20.000,- halen en dat is een hele toer.

 Wilt u ons helpen door de bij u aangesloten kerken/ gemeenten te vragen:

  • groepjes van 2 a 3 mensen te vragen om hulpaanvragen uit te voeren. U moet dan denken aan en huis en/ of tuin opruimen, kleine klusjes aan een woning zoals schilderen, vloerbedekking leggen en verhuizingen.
  • een structurele bijdrage te geven ter dekking van onze begroting; kan ook in de vorm van een collecte.
  • Leden op te roepen om donateur van Present te worden; zie onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Lees verder
content image

Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Meer diaconaal bewustzijn

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen.

Delen wat we ontvangen hebben

Present Leeuwarden werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Leeuwarden samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren

 

 

 

 

 

 

 

 

Present organiseert en begeleidt

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Eventueel verzoeken we jullie om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van materialen.

Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking of presentatie