content image

Wat is "GEBED058"? 

GEBED058 is een “ontmoetingsplek” van gebeds-contactpersonen van veel van de kerken en gemeenten die aangesloten zijn bij GELOVEN058. Deze mensen, allemaal met een hart voor gebed, hebben een gezamenlijke whatsapp-groep en ontmoeten elkaar ook in ‘real life’.

Het verlangen is dat er zo een gevoel van verbondenheid kan ontstaan tussen broeders en zusters die gebed belangrijk vinden; gebed voor de eigen gemeente, gebed voor onze stad. Daarnaast kan het zó mooi en bemoedigend zijn wanneer we elkaar als bidders/kerken en gemeentes weten te vinden in gebed als er bijvoorbeeld eens iets gebeurt waar veel gebed voor gevraagd wordt. Ook kan het erg goed zijn om als "bidders" betrokken te worden bij bepaalde "gebedsactiviteiten" ( week van gebed, nacht van gebed bijv.). Er zijn ook al gedachten met om een gezamenlijk, interkerkelijk wekelijks uur van gebed voor onze stad te beginnen, in het Stadsklooster Jabixhûs. Daar is dan uiteraard iedereen van harte welkom die mee wil bidden.

“GEBED058” bestaat nog maar net, maar ongetwijfeld zult u er meer van horen en hier ook over kunnen lezen.

En mocht u tips, opmerkingen, gedachten, ideeën, vragen hebben waar ‘GEBED058’ iets mee kan misschien: aarzel niet, maar laat het ons weten, bijvoorbeeld op het mailadres gebed058@gmail.com

AGENDA

Bidden Werkt

19-01-2019

10.00 uur:
vanuit sociëteit Vox (lees verder bij "Bidden Werkt")

Lees verder

20 t/m 27 januari Week van Gebed

28-01-2019

Elke avond samenkomsten in verschillende kerken van 20.00-21.00 uur:
Iedereen is van harte welkom !

Zondagavond 20 januari:
Stadsklooster (Vijverstraat 2/4)

Maandagavond 21 januari:    
Opstandingskerk (Achter de Hoven 272)

Dinsdagavond 22 januari:    
City Life Church Salvator (Archipelweg 133)

Woensdagavond 23 januari:    
De Fontein (Goudenregenstraat 77)

Donderdagavond 24 januari:    
Uitzicht (Archipelweg 222)

Vrijdagavond 25 januari:    
Parkkerk (Jan van Scorelstraat 76)

Zaterdagavond 26 januari:    
Elim (Huizum Dorp 73, gebouw naast dorpskerk)

Zondagavond 27 januari:    
Stadsklooster (Vijverstraat 2/4)

Lees verder

Ontmoeting contactpersonen Gebed058

13-02-2019

20:00 uur:
in Stadsklooster Jabixhûs

Lees verder