content image

Wat is "GEBED 058"?


GEBED058 is een “ontmoetingsplek” van gebeds-contactpersonen van veel van de kerken en gemeenten die aangesloten zijn bij GELOVEN058. Deze mensen, allemaal met een hart voor gebed, hebben een gezamenlijke whatsapp-groep en ontmoeten elkaar ook in ‘real life’.

Het verlangen is dat er zo een gevoel van verbondenheid kan ontstaan tussen broeders en zusters die gebed belangrijk vinden; gebed voor de eigen gemeente, gebed voor onze stad. Daarnaast is het goed en bemoedigend wanneer we elkaar als bidders/kerken en gemeentes weten te vinden in gebed als er bijvoorbeeld eens iets gebeurt waar veel gebed voor gevraagd wordt. Ook kan het erg goed zijn om als "bidders" betrokken te worden bij bepaalde "gebedsactiviteiten" ( week van gebed, nacht van gebed bijv.).

Tot slot zullen we ook bepaalde gebedsactiviteiten etc. organiseren.
 

Vanaf begin maart 2019 is er elke eerste woensdag van de maand een gebedsavond (van 20.00 – 21.30 uur) in Stadsklooster Jabixhûs.
 

Iedereen is van harte welkom om daar samen te bidden voor onze stad. We willen proberen daar ook regelmatig iemand uit te nodigen die werkzaam is in een bepaalde sector, bijvoorbeeld het onderwijs, politiek, zakenleven, openbare diensten, zorg etc.

Op zo’n avond zullen we dan in het bijzonder kunnen bidden voor die sector.
 

De komende gebedsavonden zijn gepland op   

  • 6 maart
  • 3 april
  • 1 mei
  • 5 juni
     

En mocht u tips, opmerkingen, gedachten, ideeën, vragen hebben waar ‘GEBED058’ iets mee kan misschien: aarzel niet, maar laat het ons weten, bijvoorbeeld op het mailadres gebed058@gmail.com

Bezoek ook eens de website huisvangebedleeuwarden.nl waar ook veel te lezen is over “gebed in Leeuwarden”.