Wat is "GEBED 058"?


www.Gebed058.nl  is een soort virtueel “Huis van gebed” en  een “ontmoetingsplek” , waar alles te vinden is wat te maken heeft met gebed in onze stad.

 

Het verlangen is dat ook op deze manier er een gevoel van verbondenheid kan ontstaan tussen iedereen die gebed belangrijk vindt; gebed voor de eigen gemeente, gebed voor onze stad, gebed voor elkaar etc. Daarnaast is het goed en bemoedigend wanneer we elkaar als bidders/kerken en gemeentes weten te vinden in gebed als er bijvoorbeeld eens iets gebeurt waar veel gebed voor gevraagd wordt. Ook kan het erg goed zijn om als "bidders" betrokken te worden bij bepaalde "gebedsactiviteiten" ( week van gebed, nacht van gebed bijv.).

 

Elke eerste woensdag van de maand is er een gebedsavond (van 20.00 – 21.30 uur) in Stadsklooster Jabixhûs.
Iedereen is daar van harte welkom om samen te bidden voor onze stad. We willen proberen daar ook regelmatig iemand uit te nodigen die werkzaam is in een bepaalde sector, bijvoorbeeld het onderwijs, politiek, zakenleven, openbare diensten, zorg etc.
Op zo’n avond zullen we dan in het bijzonder kunnen bidden voor die sector.

 

De komende gebedsavonden zijn gepland op  1 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni.

 

De gebedsavond van 1 januari is en bijzondere: We beginnen het nieuwe jaar op een prachtige manier: door samen God te aanbidden op de eerste dag van het jaar !! Op dit moment is nog niet duidelijk of het blijft bij de reguliere tijdstippen (20.00u - 21.30u) of dat het een extra uitbundige bidstond wordt. Maar hou de avond vast vrij !

 

En mocht u tips, opmerkingen, gedachten, ideeën, vragen hebben waar ‘GEBED058’ iets mee kan misschien: aarzel niet, maar laat het ons weten, bijvoorbeeld op het mailadres gebed058@gmail.com