Activiteiten De Schakel

20.00 uur TV-uitzending in De Schakel

De PKN wijkgemeente Camminghaburen zet de deuren van haar kerkelijk centrum De Schakel wagenwijd open voor doven en slechthorenden, rolstoelers en andere mensen die om wat voor reden dan ook de Passion op het Zaailand niet mee kunnen of willen maken, door de tv-uitzending binnen live op groot scherm te projecteren met zowel een doventolk als ondertiteling.

Vervoer vanaf adressen in de wijk Camminghaburen alsook vanaf het treinstation  Camminghaburen naar kerkelijk centrum De Schakel en weer terug wordt op verzoek geregeld. Verzoeken voor vervoer worden verzameld door:

Hans Stienstra, E: stienstra_h@hotmail.com.
Rolstoelvervoer wordt geregeld door
Harry van der Snee, telefoon 06-24226648,
E: harryvandersnee49@gmail.com

De zaal gaat open om 20:00 uur, toegang is gratis.
De tv-uitzending begint om 20:30 uur. Na afloop is er in ruimte voor ontmoeting en nagesprek.
Voorafgaand aan deze happening is er in De Schakel een korte Witte-donderdag-viering aanvang 18:30 uur.

 

Kerkelijk centrum De Schakel, 
Havingastate 7, 8925 AZ  Leeuwarden
www.kerkincamminghaburen.nl