De FAKKEL wordt 'LJOCHT'

.... UITNODIGING voor een feestelijke start!
Zaterdag 29 September

Vanaf 11.30 inloop. Daarna wordt de Fakkel overgedragen en gaat  de winkel verder met de naam 'Ljocht'.
Dhr. Frits Rijpma vzr. van de Christenunie zal ons toespreken.

U/Jij bent VAN HARTE UITGENODIGD!

'LJOCHT' De Kelders 11
8911 JC Leeuwarden

Mail: info@ljochtleeuwarden.nl
Telefoon: 058-2121029
mail: info@ljochtleeuwarden.nl
www.ljochtleeuwarden.nl

'LJOCHT' is er om het licht van Christus liefde uit te stralen in het hart van Leeuwarden.  .