Editie kerkennacht Leeuwarden 2017

Kom eens kijken in die verschillende mooie kerken. Een kerk is meer dan zomaar een dak en wat muren. Er gebeurt heel veel en mensen doen er ook veel, voor elkaar, voor God en voor de samenleving. Er zijn mensen die vaak het ongeziene werk doen, juist daar waar er anders geen helper is. In een kerk kun je uitwisselen, vieren en delen. En er is veel om te bewonderen en van te genieten.

De Leeuwarder editie kerkennacht 2017 begint op vrijdagavond 23 juni 19.30 uur in de Rooms Katholieke Dominicuskerk ( Harlingerstraat, Leeuwarden. Met een openingswoord door Addy Stoker voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden. En een informatieve rondleiding door deze prachtige kerk.

Om 20.45 uur zijn we  samen in de Pelikaankerk ( Pelikaanstraat 10) Leeuwarden. Deze kerk is onlangs deels vernieuwd, en we zijn benieuwd hoe het er nu allemaal uitziet.. We krijgen ook hier een rondleiding, er is koffie/thee en we mogen genieten van orgelmuziek.

Op zaterdagavond 24 juni gaan we verder om 20.30 uur in de Waalse Kerk (Grote Kerkstraat) Leeuwarden. Waar de Remonstrantse gemeente haar plaats heeft gevonden. Het plan is dat er dan een korte vesperdienst zal zijn.

Om 21.30 uur gaan we dan verder in de Doopsgezinde Kerk (vermaning) aan de Wirdumerdijk te Leeuwarden, waar de expositie van Ds. Hille Vlasman (Giekerk/Oenkerk) te zien is, die hij gemaakt heeft in het kader van zijn nieuwste boek “Vaar naar diep water” Teksten en foto’s uit het boek nodigen uit om met beelden van buiten de innerlijke reis aan te gaan. Een prikkelende uitnodiging om de diepgang in je leven niet te vermijden. In de vermaning wordt de editie 2017 van de kerkennacht afgesloten door een korte viering o.l.v. de predikanten Hille Vlasman en Tjitske Hiemstra  en muzikale begeleiding door Arjen Nauta op de vleugel.

content image