Gospelavond

Diane Ranselaar & Gospelproject geven op zaterdag 6 juli een concert in het gebouw van het Leger des Heils te Leeuwarden.
Er worden gospelliederen gezongen maar ook andere muziekstijlen komen aan bod.

Adres: Wollegaastdam 1 - Leeuwarden
Tijd: 19.00 - 20.30
Toegang GRATIS

Dit concert wordt gegeven in het kader van 10 jaar Leger des Heils in Bilgaard.