Hemelvaartsdienst in Prinsentuin

Al meer dan tien jaar wordt er bij de koepel in de Prinsentuin met Hemelvaart een kerkdienst georganiseerd . Het initiatief hiertoe werd destijds genomen door de Baptisten Gemeente Parkkerk Leeuwarden. De laatste jaren zijn ook de Pelikaankerk, Stadsklooster Jabixhus en de Vineyard-gemeente bij de organisatie betrokken.

De afgelopen twee jaar moest men voor het houden van de  hemelvaartsdienst vanwege de corona-crisis uitwijken naar resp. de Pelikaankerk (2020) en de Parkkerk (2021) maar nu staat het sein weer op groen en mag het met de prachtige plek in de Prinsentuin weer een Openluchtdienst heten waar iedereen op donderdag 26 mei vanaf 10.00 uur welkom is. De dienst heeft dit jaar het thema "Met zonder Jezus" meegekregen. Ds. Pieter Dijkstra van  de Pelikaankerk zal hier over spreken. Anneke Plantinga zal een vertelling voor de kinderen verzorgen en brassband Hosannah zal zowel solo's ten gehore brengen alsook de samenzang begeleiden. De collectie is voor het project Noodhulp Oekraine van Kerk in Actie. Na de dienst is er nog gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en na/bij te praten.

Wat? Hemelvaartsdienst, donderdag 26 mei, 10.00 uur
Waar? bij de koepel in de Prinsentuin
Wie? ds. Pieter Dijkstra spreekt over thema "Met zonder Jezus"; vertelling door Anneke Plantinga; brassband Hosannah speelt solo's en begeleidt de samenzang
Koffie/thee na afloop

content image