Hulp gevraagd Stichting Present Leeuwarden

Zoals vermoedelijk bekend verbindt Present mensen, die willen helpen met mensen die deze hulp nodig hebben. Dit op voorwaarde dat zij geen geld hebben om de hulp zelf te betalen of een netwerk die de hulp ook kan uitvoeren. En op haar beurt is Present weer afhankelijk van de hulp van de kerken/ gemeenten.

In de corona tijd heeft deze hulp op een laag pitje gestaan, maar de hulpaanvragen gingen gewoon door. Begin september zijn wij weer begonnen met de uitvoering van de hulpaanvragen in groepjes van 2 a 3 mensen. Uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM. Om het stuwmeer van hulpaanvragen weg te werken hebben wij helpers/sters nodig.

Ook financieel hebben wij hulp nodig. Onze begroting bedraagt ongeveer € 45.000,-/jaar. Hiervan wordt € 25.000,- gedekt door de gemeente Leeuwarden  (€ 15.000,) woningbouwcorporaties (€ 5.000,- ) en kerken (ca. € 5000,-). Dit laatst genoemde bedrag krijgen wij grotendeels van vier bij u aangesloten kerken; compliment! Wij zouden graag van de andere bij u aangesloten kerken ook € 5000,- krijgen, waardoor de begroting een stabieler karakter krijgt. Op dit moment moeten wij uit fondswerving en bijdragen van bedrijven ongeveer € 20.000,- halen en dat is een hele toer.

 Wilt u ons helpen door de bij u aangesloten kerken/ gemeenten te vragen:

  • groepjes van 2 a 3 mensen te vragen om hulpaanvragen uit te voeren. U moet dan denken aan en huis en/ of tuin opruimen, kleine klusjes aan een woning zoals schilderen, vloerbedekking leggen en verhuizingen.
  • een structurele bijdrage te geven ter dekking van onze begroting; kan ook in de vorm van een collecte.
  • Leden op te roepen om donateur van Present te worden; zie onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden