Kapelkuier 14 april

Zondag 14 april - Kapelkuier
Thema: Vriendschap
Tijd:14.00 uur-16.00 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens, Skoalledyk 40
 
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend.
Dit is een gedicht van Toon Hermans over vriendschap, wat aansluit bij het
thema van de kapelkuier. Heb je belangstelling om te ontdekken wat
vriendschap voor je betekent?
Kom dan zondagmiddag 14 april om 14.00 uur naar de Martinuskerk te Hempens.
We beginnen met een korte viering van een half uur. Daarna start de
wandeling, die ongeveer een uur zal duren. We sluiten samen kort af in de
kerk met koffie en thee.

Namens het voorbereidingsteam, Annemiek Heerma
T: 06-25162885 E: a.heerma@agneskerkgoutum.nl