Leeuwarden Kerkennacht 2019

Kerkennacht 2019 wordt weer georganiseerd door de Raad van Kerken Leeuwarden op vrijdagavond 21 juni en zaterdagavond 22 juni. Het thema is dit jaar:

is dit ook kerk?


Kerkennacht 2019 wordt weer een bijzonder weekend, waarin bezoekers kunnen zien welke schatten de Leeuwarder kerken herbergen. In Leeuwarden is het evenement verdeeld over twee avonden, we beginnen op vrijdagavond en ook op zaterdag zijn we in de Binnenstad.

Vrijdag 21 juni 19.30 uur in de Rooms Katholieke Dominicuskerk (Harlingerstraat) Leeuwarden. Met een openingswoord door Addy Stoker voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden. En een mooi programma in deze prachtige kerk. Er zal iets worden verteld over de geschiedenis van de Dominicaner kerken in Leeuwarden en over de bouw van de huidige kerk. Over een paar “schatten” uit het bezit van de kerk zal wat meer worden verteld.


Om 20.30 uur – 21.15 zijn we samen in de Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10) Leeuwarden.
21.30 – 22.15 uur in de Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18 Leeuwarden.
Hier een korte viering rond de tentoonstelling “Eigen wijze Psalmen”. We zingen bijpassende psalmen en liederen, o.l.v. Oane Dijkstra en Tjitske Hiemstra. Na afloop een hapje en drankje.

Zaterdag 22 juni
19.00 uur – 19.30uur in de Lutherse kerk ( Nieuwe Oosterstraat 28-30) Leeuwarden.
19.45 uur – 20.15 uur zijn we aanwezig in de Sint Bonifatiuskerk van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden. (Bonifatiusplein 21). Waar het accent ligt op het diaconaat.
20.30 – 21.00 uur Grote of Jacobijnerkerk (Jacobijnerkerkhof 95) Leeuwarden.
Waar organist Theo Jellema vertelt over het Mullerorgel , en speelt op het Mullerorgel.
21.15 – 21.45 uur in de Waalse kerk van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. ( Grote Kerkstraat 22).
22.00 – 22.30 uur in het Aanloophuis van de kerken (Bagijnestraat 36) Leeuwarden. Na afloop is er een hapje/drankje.

Informatie bij Addy Stoker addystoker@gmail.com 0582120730/ 0615353845