Nacht van gebed 2018

Op vrijdag 1 juni is er de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors.
Deze avond/nacht wordt gehouden in
Stadskerk De Wijngaard aan de Troelstraweg 147a in Leeuwarden.

We bidden van 20.00-06.00 in verschillende blokken die door een video worden ingeleid. Je hoeft niet de hele nacht te komen. Een uur meebidden is al erg fijn. Laten we ons hierbij inspireren door de woorden van Jezus:

‘Al wat je aan de minst onaanzienlijkste van Mijn broers en zussen hebben gedaan, dat hebben jullie aan Mij gedaan’ (Matteüs 25:11-46).

Dit sprak Jezus met het oog op de vervolgde kerk! Een prachtige kans om als Geloven 058 samen te bidden voor de vervolgde kerk.