Nacht van gebed 31 mei - 1 juni

Ook dit jaar is er een interkerkelijke Open Doors Gebedsnacht voor geloofsvervolgden in Leeuwarden. Tussen 9 uur 's avonds en 2 uur 's nachts is er een inloopavond met filmpjes en persoonlijke verhalen over de situatie in verschillende landen. Daarvoor kan dan steeds 20 minuten persoonlijk of in groepjes gebeden worden.U bent welkom in Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2
 
meer info