OPVOEDEN & ZO (1)

Je wilt het beste voor je kind; maar wat is het beste?

De avond is geschikt voor (groot)ouders, verzorgers, onderwijzers, jeugdwerkers, kortom: voor ieder die zorg en verantwoordelijkheid draagt voor kind en jeugd.

Heb jij behoefe aan toerusting en/of praktische handvatten over de (geloofs)opvoeding van kinderen en jeugd? Meld je dan aan voor deze avond onder leiding van Bert Reinds. Het is echt de moeite waard!

Tijdstip:  20:00 - 22:00 uur
Locatie:  UItzichtgemeente, Archipelweg 222 te Leeuwarden
Kosten:  Geen.
Aanmelden: voor 13 september

Deze avond worden je aangeboden door de Uitzichtgemeente i.s.m. De Salvator, De Fontein en De Morgenster.
Er is gelegenheid om op deze avonden een vrijwillige bijdrage te geven.

Aanmelden kan via een mail naar opvoedenenzo058@gmail.com
Met vermelding van naam, email-adres, leeftijd en rol in het opvoeden of via onderstaand aanmeldformulier.
Maximum aantal deelnemers: 50

===============================

Tevens vind er op Donderdag 11 oktober een avond plaats met als thema:

Een (h)echt gezin; de Gemeente als gezin, de praktischevertaalslag, betekenis naar ons gezin.

Tijdstip:  20:00 - 22:00 uur
Locatie:  UItzichtgemeente, Archipelweg 222 te Leeuwarden
Kosten:  Geen.
Aanmelden: voor 04 oktober
Deze avonden worden je aangeboden door de Uitzichtgemeente i.s.m. De Salvator, De Fontein en De Morgenster. Er is gelegenheid om op deze avonden een vrijwillige bijdrage te geven.

Aanmelden via een mail naar opvoedenenzo058@gmail.com
Met vermelding van naam, email-adres, leeftijd en rol in ht opvoeden of via onderstaand aanmeldformulier.
Maximum aantal deelnemers: 50

Heb jij behoefe aan toerusting en/of praktische handvatten over de (geloofs)opvoeding van kinderen en jeugd? Meld je dan aan voor deze avond onder leiding van Bert Reinds. Het is echt de moeite waard!

 

content image
content image