Tentoonstelling PASSIE (40 dagen tijd)

van 5 maart tot 24 april 2017

PASSIE – een tentoonstelling met werk van HILDE HOVING

Passie heeft de betekenis van hartstocht, gemoedsaandoening en verwijst tevens naar de lijdensgeschiedenis van Jezus van Nazareth.

Hilde Hoving heeft dit begrip als uitgangspunt genomen voor de verbeelding van de Veertigdagentijd met als hoogtepunt de Stille Week, die uitloopt in het Paasfeest. Vanuit haar theologische achtergrond laat zij in haar schilderijen verschillende interpretaties zien van de nieuwtestamentische passieverhalen, waarbinnen eveneens aandacht is voor het Joodse Pesach.

Vanuit mijn werk als godsdienstfilosoof, geestelijk verzorger en uitvaartbegeleider ben ik grotendeels bezig met taal. Gaandeweg kreeg ik de behoefte om mijn theologische denkbeelden en vragen vorm te geven in een voor mij nieuwe creatieve beeldtaal, die sterk intuïtief is.

Religie en kunst verwijzen naar het onbenoembare en bieden speelruimte voor dat wat niet te verwoorden of te verbeelden valt. Daarin liggen voor mij de fascinatie en de uitdaging.

De passie is gelegen in de verbeelding van een existentiële bewogenheid, die een algemeen menselijk en een persoonlijk karakter kan hebben. Ik gebruik materialen zoals inkt, zand en transparant papier die zich met de verf vermengen. Er ontstaat een soort huid die kracht en kwetsbaarheid uitdrukt – de menselijke conditie.

Het  kruis beschouw ik als een universeel beeld waarbinnen het horizontale en het verticale elkaar kruisen, ofwel respectievelijk het immanente en het transcendente. Het is een krachtig symbool van tegenstellingen en harmonie, van het eindige en het oneindige.

Soms gaat het kruisteken over in een Jacobsladder. De Jacobsladder suggereert een verticale beweging - een levensweg op eigen kracht? Opstanding?

Openingstijden Grote Kerk: op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur, in de Stille Week op 13, 14 en 15 april van 11.00 tot 16.00 uur, op zondagen tijdens kerkdiensten.