Passion in Silence - Stil wurde

Het passieverhaal van Jezus raakt aan onderwerpen uit ons eigen leven: lijden, eenzaamheid, toewijding, liefde en compassie. Voorafgaand aan de Passion is er op 7 april elk halve uur gelegenheid  om te mediteren rond een tekst, beeld en/of muziek. Het eerste meditatie-moment is om 12.30, daarna 13.30, 14.30 enz. Om 19.30 uur is er een afsluitende versper. De meditaties worden verzorgd door een achttal predikanten aangesloten bij Vacare (platform voor meditatief leven).  Tussen de meditaties is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee en gesprek. Ook kan men in stilte zitten en/of een kaarsje branden.
12.00 uur: deur open
12.30 uur: Tjitske Hiemstra  ‘Het kruisgebaar; gebaar van liefde’
Wachet und betet...
13.30 uur: Piet Nijssen Want bij U is de bron van leven... Meditatie bij
beeld “de danseres” van Ernst Barlach
14.30 uur: Joke Baaij  ‘Betrokken langs de weg’
15.30 uur: Bernard Keizer ‘Liedmeditatie rond lied 556 Alles wat over ons
geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen'
16.30 uur: Tytsje Hibma ‘Uittocht - Lectio divina rond Psalm 114’
17.30 uur: Garda Meerdink ‘Meditatie, stilte en muziek’
18.30 uur: Saskia Leene ‘Latifa-gebed. Met eenvoudige woorden en gebaren
stil staan bij je eigen weg’.                        
19.30 uur: Wilma Tiemersma: Afsluitende vesper

Doopsgezinde Kerk en Oergong (Huis van Bezinning en Bezieling)
Wirdumerdyk 18, Leeuwarden

content image