Straataltaar

Het Straataltaar wil mensen, die zoeken naar zin en betekenis in hun leven, maar dat niet (meer) doen onder de vleugels van een georganiseerde religie, een plaats bieden. In de open lucht, in de publieke ruimte, tussen het leven van alledag. Want dat zou zomaar een vindplaats van het heilige kunnen zijn.  


Het Straataltaar biedt mensen de gelegenheid om via kaarsjes en briefjes hun hoop en zorg te uiten.  
De briefjes die in het Straataltaar gepost worden, blijven daar. Het altaar heeft een geheimhoudingsplicht.
Het altaar is mobiel en duikt zomaar op op onverwachte plekken. Zoals ook het heilige beweeglijk is en vol verrassing.