Van The Action naar The Passion

Zaterdag 25 maart van 12.30 – 18.00 uur organiseert Solidair Friesland samen met de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en het bisdom Groningen-Leeuwarden voor jongeren van 14-30 jaar.

The Action als voorbereiding op The Passion.

Een goede gelegenheid om als jongere(ngroep) naast het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus ook stil te staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En: om in contact te komen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion! Wij willen meegeven dat het verhaal van de Goede Week en Pasen ook perspectief geeft op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop, en of je nu jong bent of oud ieder kan daarin een taak hebben.

Wie? Jongeren 14-30 jaar
Wat? The Passion & The Action: in een actie rond Lijden en Opstanding
Wanneer? Zaterdag 25 maart, 12.30-18.00 uur
Waar? Start Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, Leeuwarden
Info? www.solidairfriesland.nl
Opgave: uiterlijk 17 maart bij Caroline Doeleman: cdoelman@solidairfriesland.nl

Programma

• Inloop en kennismaken met elkaar
• the Passion - rondleiding in de kerk
• The Action - activiteit bij diaconale of sociale organisatie
• Gezamenlijke verwerking
• Samen eten