van The PASSION naar The ACTION


Op donderdagavond 15 maart organiseren we een activiteit voor studenten en jongerengroepen van de kerken. We starten met een gezamenlijke maaltijd, vervolgens gaan we naar een kerk waar ingegaan wordt op de gebruiken rond de Goede week en Pasen en wat de kerk doet voor de medemens dichtbij en ver weg (diaconie). Daarna gaan we naar een organisatie/ instelling waar we jullie in contact brengen met mensen en organisaties die iets willen betekenen voor mensen die het alleen niet redden en hen willen helpen.
 

Wie: jongeren en studenten van 14-30 jaar
Datum: Donderdagavond 15 maart
Aanvang: 17.30 uur
Opgave bij Germa: gmh.kamsma@gmail.com.

 

N.B.:
Op 15 en 16 maart doen al ongeveer 300 leerlingen van het voortgezet onderwijs en Friese Poort mee.

content image
content image