Week van gebed 17 t/m 24 januari: #blijfinmijnliefde

Ondanks corona doen de kerken in Leeuwarden toch samen mee met de internationale Week van Gebed van 17 t/m 24 januari 2021. #blijfinmijnliefde. Deze oproep van Jezus Christus staat centraal. Nu bijeenkomsten niet mogelijk zijn ondersteunen de kerken het samen bidden op andere manieren: radio, YouTube, downloads, een challenge voor social media en een gebedsatelier! Dus doe mee!

Zondag 17 januari is de aftrap van de week:
Om 8.00 uur op radio NPO5 zal voorganger Richard Santinge van Stadskerk de Wijngaard het thema toelichten.

Om 11.00 uur wordt een oecumenische viering met ds. Jan Jaap Stegeman en pastor Gemma Kamsma als Livestream uitgezonden via het YouTube kanaal van de Jacobijner en via www.kerkomroep.nl

Van 19.30-19.50 uur is het eerste landelijke gebedsmoment met Jos Douma via YouTube en Facebook op www.levenindekerk.nl/week-van-gebed kun je de links vinden en je aanmelden om live mee te doen. Na 20.00 uur zijn de vieringen ook zonder aanmelden op elk moment terug te kijken.

Op www.geloven058.nl; zijn meerdere documenten te downloaden:
Gebedsboekjes voor volwassenen en kinderen en een Challenge.

De Challenge daagt jongeren, gezinnen en wie dat verder maar leuk vindt om met concrete opdrachtjes actief aan de slag te gaan en foto’s daarvan te delen op social media met #blijfinmijnliefde058.

Het gebedsatelier in Stadsklooster Jabixhûs aan de Vijverstraat 2 is de hele week geopend. Wie wil kan alleen, met zijn tweeën of met het gezin een uur reserveren om samen te bidden. Naast de gebedsweekboekjes zijn er ook creatieve gebedstafels. Reserveren kan via www.jabixhus.nl/bidden.

De gebedsweek wordt in Nederland georganiseerd door de Missie Nederland in samenwerking met de Raad van kerken.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben dit jaar het thema voorbereid en wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.

Meer informatie op www.weekvangebed.nl
Of via Jeannet Bijleveld, (06) 4617 2617
Secretaris van het Pastoraal Contact Leeuwarden,
pastoraalcontactleeuwarden@gmail.com