De kracht van PROCLAMATIE

Vrijdag 27 april NONSTOP Bijbel lezen.... doe mee!

De kracht van de woorden die je uitspreekt is actueel. In een tijd van toenemende duisternis en negativiteit, is ‘positief spreken’ heel belangrijk. Maar nog heilzamer is het, Gods eigen woorden in geloof uit te spreken en opnieuw te beseffen dat zijn Woord nooit ledig terugkeert…  Grootse dingen staan te gebeuren als vele, vele christenen het proclameren van Gods Woord als een levensprincipe gaan begrijpen en oppakken!

Ervaringen uit andere steden:
Schreeuw voor leven organiseerde in Hilversum een Bijbelmarathon 2015.
Het RD vroeg: Heeft het ook iets opgeleverd? „Het Woord zal niet ledig tot God wederkeren. Van vorig jaar weet ik dat sommigen zeiden teleurgesteld te zijn in mensen en kerken, maar wel aangaven weer in het Woord te willen gaan lezen. Wij zaaien slechts, zien misschien niets van de vrucht. We geven het aan God over. Zonder Zijn Geest gaat alles wat wij zeggen het ene oor in en het andere oor uit.”

Ook in Tholen; was het een positieve interkerkelijke ervaring. Deelnemers waren gesterkt en opnieuw gemotiveerd om de bijbel tot hen te laten spreken.

Op 27 april Koningsdag voorlezen uit de bijbel. 12 uur lang.
Doe mee, en vul een paar blokjes in. Zie intekenformulier hieronder.

Samen met wat gebedsvrienden uit verschillende kerken is dit idee ontstaan. In december 2017 hebben we al een paar gebedsavonden georganiseerd om voor Leeuwarden te bidden. We willen echt meer van Gods aanwezigheid ontvangen in een stedelijke omgeving die steeds meer en openlijker God kwijt is. We geloven dat iedere inwoner groot en klein. Rijk  of  arm door God gezocht wordt om te delen in zijn goede gaven. Het belangrijkste is daarbij vrede en rust op hartsnivo.
Door zijn goede woorden te lezen leggen we als het ware een gebedskleed over Leeuwarden.
Onder zijn vleugels is bescherming en vrede.

Aanpak
We lezen vijf bijbelboeken. Twee grote en drie kleinere.
Deuteronomium en Jesaja in acht uur,
Psalm 119, Het evangelie van Johannus en de openbaring van Johannus in de volgende vier uur.

We willen bij de oude bibliotheek gaan staan met een partytent en een tafel met bijbels. Meerdere talen. Verder draaien we als achtergrond ook muziek.
We beginnen om 12.00 en stoppen om 0.00 uur.
Nonstop!!

Initiatiefnemers: Andre Fonteijn,  Wilfred Fijnvandraat, Johan Meinsma

 

content image